<% if err<>0 then response.write("
錯誤
") else dim xwid,xwtitle(4),xwtitle1(4) xwid=int(request("xwid")) xwtitle(4)=Array("熱點動態","局內新聞","災害新聞","地方新聞","時政要聞") xwtitle1(4)=Array("熱點動態","局工作動態","災害動態","市縣工作動態","時政要聞") xwname=xwtitle(4)(xwid) txwname=xwtitle1(4)(xwid) set rs=server.createobject("adodb.recordset") %> 重庆时时20老版本 <% rs.close set rs=nothing conn.close set conn=nothing %>
 
 
<%=txwname%>
<% strxwname="" for ii=0 to 4 if ii<>xwid then sxwname=xwtitle1(4)(ii) strxwname=strxwname+"| "& sxwname &" |" end if next response.write strxwname %>  
<% if xwid=0 then sql = "select * from dzxinwen where (yaowen=1) order by shijian desc" else sql = "select * from dzxinwen where (leibie like '%"& xwname &"%') and (yaowen<>1) order by shijian desc" end if rs.Open sql, Conn, 0, 2 if not rs.eof or not rs.bof then datenow=now ' ynow=year(now) inum=0 do while not rs.eof inum=inum+1 btc=rs("namecolor") xinwenname=rs("name") if btc=true then xinwenname=""& xinwenname &"" xinwenid=rs("id") havepic=rs("nrpic") xinwensj=rs("shijian") iflink="" iflink=rs("iflink") linkname=rs("linkname") xinwensj=FormatDateTime(xinwensj,2) xyear=year(xinwensj) dayinterval=datediff("d",xinwensj,datenow) if dayinterval>2 then newstr="" else newstr="new" end if pstr="" if ( havepic<>null or havepic<>"") then pstr="" if iflink=true then strxinwen="·"&inum&"  " else strxinwen="·"&inum&"  " end if strxinwen=strxinwen+xinwenname & " "& pstr &"("&xinwensj&")"& newstr &"" if xyear<>ynow then %> <% ynow=xyear end if %> <% rs.movenext loop else ss="no" response.write ss end if%>
 <%=xyear%>
<% response.write "  "& strxinwen%>
 
 
 
票时时开奖结果 大有彩票苹果 ff14战斗系赚钱 a组优胜冠军是什么意思 免费赚钱模式之农家乐 信息透明化怎么赚钱 福彩3d杀号定胆 审核图片赚钱 qq三国45副本赚钱东西 回收亚马逊礼品卡 赚钱 网盘赚钱 userscloud 诛仙2 挂机赚钱 我想要个赚钱的方式 全民捕鱼在哪里下载 老公辛苦赚钱养家老婆偷人 三张牌游戏炸金花赢钱 阿拉德之怒mg平台下载 <% end if %>